Startsida

 

INDIVID

 

Sann förändring börjar inifrån, hos individen

 

För att bidra till att skapa förändring så behöver vi fokusera på att stärka människors känsla av egenmakt, delaktighet och inflytande. Individer behöver känna mening, förstå helheten samt uppleva en känsla av ansvar. Mänskliga rättigheter är en bra grund att som samhälle vila på, då den sätter upp ramar för hur vår värld ska se ut.

 

Bildning, sjukvård, välfärd och möjlighet till arbete som ger lön är alla saker som bidrar till att skapa trygghet för människor så att de kan utvecklas. Genom att tillgodose sådana behov så ökar vi möjligheten för entreprenörer att frodas med idéer och engagemang för hur vi kan utveckla vårt samhälle vidare inom alla sektorer.

ORGANISATION

 

För att förändring ska bli meningsfull och långsiktigt hållbar så behövs institutioner som samordnar och upprätthåller den förändring som skapats annars blir förändringen inte hållbar.

 

Tex så behövs skolor för att se till att kunskap forsätter att spridas i samhället, tidningar för att se till att nyheter sprids, Sjukhus för att se till att sjukvård finns tillgänglig eller fredsrörelser för att se till att värdet av mänskliga rättigheter inte glöms bort.

 

Varje funktion som anses viktig behöver stöttas och organiseras för att det ska leva vidare.

 

SAMHÄLLE

 

Hållbar förändring blir endast meningsfull om samhället som helhet får ut en vinst av det. Annars komner det tillslut uppstå motreaktioner.

 

Även om samhället vinner på förändring så blir det endast hållbart om det ständigt finns individer och organisationer som tar initiativ till och upprätthåller de förändringar som gjorts.

 

Som samhälle har vi stora utmaningar som vi behöver tacklas med både på global och lokal nivå. Att vi i något mån klarar av att se varandra som en del av en större gemenskap är en viktig del för att se gemensamma nyttor.