Vad jag tror på

 

En vision

 

Tänk om alla kände att de var viktiga och behövda av samhället. Tänk om vi levde hållbart och klimatsmart. Tänk om alla hade ett hälsosamt arbete att gå till. Tänk om alla hade tillgång till mat och utbildning. Tänk om alla hade människor omkring sig de kan känna sig trygga med. Tänk om...

 

 

En verklighet

 

Tyvärr ser inte alltid verkligheten ut så. I dagens samhälle är det många som står utanför. Vare sig det är för att dem lever i områden där de ständigt utsätts för en strukturell diskriminering, ser ut på ett speciellt sätt, blivit för gamla för att kunna klara sig själva eller aldrig haft någon som trott på dem - så har vi ett gemensamt ansvar.

 

Om ingen annan tror på oss, så kan vi åtminstone börja med att tro på varandra eller åtminstone tro på något gemensamt som kan förena oss.

 

Det kommer kräva hårt arbete, kompromisser, självrannsakan och gemensamma regler samt en tydlig värdegrund för att kunna organisera oss långsiktigt och kunna bidra till en hållbar förändring.

 

Utöver det så har vi utmaningar med bland annat utbildningssystemet, upprätthållandet av mänskliga rättigheter, miljöhot, psykisk ohälsa, rasism, äldrevården, brister i sjukvården, arbetslöshet, en meningsfull fritid för ungdomar... Listan kan göras lång.

 

Jag vill vara med och sätta upp en långsiktigt hållbar strategi för hur vi tillsammans steg för steg ska bygga upp kapacitet för att kunna lösa dessa utmaningar. Jag vill även vara med och förverkliga förändringar så att vi kan omvandla vår verklighet till något bättre - tillsammans.

VAD JAG TROR PÅ 

 

Jag tror på Sverige som land. Jag tror på samhället som vi bor i och på människorna som finns här. Jag tror att vi tillsammans kan göra Sverige till ett förebildsland för människor att kunna bo och verka i.  

 

- En fungerande utbildningsstruktur är det främsta verktyget för att ett land ska fungera långsiktigt därför måste vi satsa på skolan där valfriheten är viktig såväl som olika former av huvudmän som kan vara drivande i att utveckla svensk skola framåt.

 

- Utbildning behöver finnas i flera olika former så att det är anpassat för olika sorters människor och folkbildning är en viktig form av utbildning.

 

- Alla människor ska få hjälp med att skaffa verktyg för att skapa sina egna framtidsmöjligheter.

 

- Ett land som inte tar hand om sina äldre på ett värdigt sätt bygger inte förtroende hos framtida generationer och skickar signaler om ett slit och släng samhälle.

 

- Statens uppgift är att skydda vår integritet inte kränka den. Jag tror på stor personlig frihet och en begränsad makt från staten att gå in och detaljreglera människors liv.

 

- Civila samhället spelar en viktig roll för att säkerställa ett fungerande samhälle. Inom det civila samhället sker en viktig bildningsverksamhet som utgör grunden för att bygga en stark gemenskap.

 

- Bildandet och stödjandet av starka institutioner där vanliga människor kan träffas och utbyta tankar och idéer samt lösa gemensamma utmaningar är livsnödvändigt för att skapa ett rättssäkert och rättvist samhälle.

 

- Sverige bör inrätta en förvaltningsdomstol. Idag finns alltför mycket makt i sverige kontrollerad på en plats. Det är långsiktigt inte bra och öppnar upp för att Sverige kan bli fascistiskt och auktoritärt. En förvaltningsdomstol kan finnas som en garant för att skydda folket och eller indivier från maktgalna politiker.

 

- En fungerande konsumentmakt är viktig för att skapa en mer hållbar och etisk riktning kring konsumtion. Ett arbete behöver göras så att konsumenter kan bli aktiva och medvetna liksom upprätthålla konsumenters rättigheter.

 

- Det är viktigt att underlätta för småföretagare och skapa tydligare och mindre krångliga skatteregler som gör att det enkelt att planera kring.

 

- Rasism och diskriminering kan aldrig tolereras.

 

- Mänskliga rättigheter är något som alla människor alltid ska ha tillgång till.

 

- Våldsanvändning kan aldrig utgöra en långsiktig lösning på konflikter då det även i de mest effektiva fallen endast klarar av att undantrycka uttryck för missnöje, men aldrig riktigt ta itu med orsakerna till den.

 

- Sveriges försvarspolitik behöver ett stärkt civilt fredsarbete där svenska civilsamhället kan bidra till att stärka demokratiska institutioner runtom i världen.

 

- Världen behöver finna ett sätt att växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Det behövs en grön ekonomi.

 

- Miljön är allas ansvar, vi sitter i samma båt och alla drabbas för eller senare.

 

- Kollektivtrafiken behöver byggas ut och moderniseras.

 

- Varje människa ska ha möjlighet att få ett rikt privatliv samtidigt som de har ett hälsosamt arbetsliv.

 

- Mångfald är inget val utan vår verklighet, nu bygger vi Sverige tillsammans.